Şirketimizde staj yapmak isteyen üniversite öğrencileri ile yeni mezunların

özgeçmişlerini kariyer@sumervarlik.com.tr  email adresine göndermelerini rica ederiz.

Sümer Varlık
info@sumervarlik.com