Sümer Varlık Yönetim A.Ş., BDDK’nın 28.11.2014 tarih ve 6090 sayılı kararı ile 03.12.2014 tarihinde kuruluş izni almıştır.  
09.03.2015 tarihinde anonim şirket olarak kuruluşu ve İstanbul Ticaret Odası’na şirketimizin tescili yapılmıştır. Şirketimiz, bankacılık kanunu ve varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmelik çerçevesinde BDDK’nın 22.04.2015 tarihli kurul kararı ile BDDK’dan faaliyet izni kararı alınmış ve 28.04.2015 tarihinde şirketimize tebliği yapılmasına paralel faaliyetine başlamıştır.

Sümer Varlık Yönetim A.Ş., faaliyetlerini ilgili mevzuata ve BDDK gözetim ve denetimine uygun olarak yürütmektedir. 

Sümer Varlık Yönetim A.Ş., çözüm noktası sloganı ile alacak tahsil süreçlerinde hızlı ve etkin yöntemlerle ve sorunlu alacak tahsiline yönelik uzman kadrosu ile mutlak çözüm üretmek üzere  ve mali ve finansal kuruluşlarla birlikte ortak projeler üreterek faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

- Esas Sözleşmemiz

Sümer Varlık
info@sumervarlik.com