Kap İlanı

18.04.2022 Bağımsız Denetim Şirketi Seçildiğine Dair Bildirim

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021515

 

Kap İlanı

18.04.2022 Genel Kurul Tesciline İlişkin Bildirim

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021479

 

Kap İlanı

02.04.2022 Kar Payı Ödemesi Bildirimi

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015479

 

 

Kap İlanı

29.03.2022 Genel Kurul Tutanağı Bildirimi

 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015145

 

 
Kap İlanı

Şirketimiz 01 Nisan 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği 2021 yılına ait kardan Ana sözleşmenin 13. maddesi uyarınca 2022 yılı içerisinde 7.700.000,-TL brüt nakit kar payı dağıtılmasına oy birliği ile karar

verilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015269

 

 

Kap İlanı

29.03.2022 Genel Kurul Bildirimi

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013741

 

Kap İlanı

08.03.2022 Sermaye Artırımına ilişkin bildirim yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008375

 

Kap İlanı

01.03.2022 Sorumluluk beyanına yayınına ilişkin bildirim yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006112

 

Kap İlanı

01.03.2022 Faaliyet Raporu yayınına ilişkin bildirim yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006111

 

 

Kap İlanı

01.03.2022 Finansal Tablolar ve BDR yayınına ilişkin bildirim yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006110

 

Kap Dökümanı

156-TRSSUVY62211 3.KUPON ÖDEMESİ

 

Kap Dökümanları
154 - İhraç Belgesi
İhraç Belgesi - 13 Aralık 2021

 

 

 

Kap Dökümanı
153 - TRFSUVY42210 İHRAÇ-ALNUS

 

 

 

Kap Dökümanı
152 - TRFSUVYK2113 İTFA-ALNUS

 

 

 

Kap Dökümanı
151 - TRFSUVY62211

 

 

 

Kap Dökümanları
145 - 2021 İhraç Belgesi ve Başvuru Formu
148 - JCR Rating Bildirimi - 25 Ekim 2021
149 - TRFSUVYE2111 İtrası
150 - TRFSUVY52219 İhraç

 

 

 

Kap İlanı
22.10.2021 Hisse devrine ilişkin bildirim yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972007

 

 

 

Kap Dökümanı
143 - TRFSUV92116 İtfa

 

 

 

Kap Dökümanı
142 - TRFSUVY22212 İhraç

 

 

 

Kap Dökümanı
141 - TRSSUVY62211 1.Kupon Ödemesi

 

 

 

Kap İlanı
19.08.2021 Revize Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/959408

 

 

 

Kap İlanı
19.08.2021 Revize mali tablolar yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/959406

 

 

 

Kap İlanı
19.08.2021 Gelir tablosu kalemlerinde sehven yapılan sınıflandırma hatasının düzeltilmesi ilanı yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/959216

 

 

 

Kap İlanı
10.08.2021 BDR tarih ve unvan bilgisi düzeltmesinin yapılacağı bilgisi yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956834

 

 

 

Kap İlanı
10.08.2021 BDR tarih ve unvan bilgisi düzeltmesi yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957118

 

 

 

Kap İlanı
09.08.2021 Finansal Tablolar yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956588

 

 

 

Kap İlanı
09.08.2021 Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956590

 

 

 

Kap İlanı
09.08.2021 Sorumluluk Beyanı yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956591

 

 

 

Kap İlanı
29.06.2021 Kar dağıtımı yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944848

 

 

 

Kap Dökümanı
130 - TRSSUVY62211 İHRAÇ

 

 

 

Kap Dökümanı
129 - TRFSUVY62119 ANAPAPA İTFA İŞLEMİ

 

 

 

Kap Dökümanı
128 - TRFSUVY62119 4. KUPON ÖDEMESİ

 

 

 

Kap Dökümanı
127 - TRFSUVYK2113 İHRAÇ

 

 

 

Kap Dökümanı
126 - TRFSUVYE2111 İHRAÇ

 

 

 

Kap Dökümanı
125 - TRFSUVY52110 Anapara Ödemesi

 

 

 

Kap Dökümanı
124 - TRFSUVY52110 3.kupon Ödemesi

 

 

 

Kap Dökümanı
123 - TRFSUVY92116 ISIN nolu Bono İhraç

 

 

 

Kap İlanı
15.03.2021 Genel Kurul Tescil yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918184

 

 

 

Kap İlanı
15.03.2021 Bağımsız denetim kuruluşunu yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918187

 

 

 

Kap İlanı
11.03.2021 Kar dağıtımı yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917303

 

 

 

Kap İlanı
10.03.2021 Genel Kurul Toplantı Tutanağı yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916878

 

 

 

Kap İlanı
08.03.2021 Genel Kurul İlanı yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916272

 

 

 

Kap İlanı
26.02.2021 BDR Sorumluluk Beyanı Yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913575

 

 

 

Kap İlanı
26.02.2021 2020 Aralık Faaliyet Raporu yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913574

 

 

 

Kap İlanı
26.02.2021 2020 yılı Finansal Tabloları yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913572

 

 

 

Kap Dökümanı
116 - TRFSUVY62119 3.Kupon Ödemesi

 

 

 

Kap Dökümanı
112- TRFSUVY52110 3.Kupon Faiz belirlenmesi

 

 

 

Kap Dökümanı
111- TFRSUVY52110 2.Kupon Ödemesi

 

 

 

Kap Dökümanı
110- TFSUVY62119 2.Kupon Ödemesi

 

 

 

Kap Dökümanı
109- TRFSUVYA2016 İtfası

 

 

 

Kap Dökümanı
108- İhraç Belgesi

 

 

 

Kap Dökümanı
107- İhraç Belgesi Başvuru Formu

 

 

 

Kap Dökümanı
106- 52110 2. Kupon Faiz Bildirimi

 

 

Kap İlanı
16/10/2020, İhraç Tavanına İlişkin Bildirimi KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882174

 

 

Kap Dökümanı
103- İhraç Tavanı Basvurusu-SPK.pdf

 

 

Kap İlanı
10/08/2020, Sorumluluk Beyanı KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867578
Kap İlanı
10/08/2020, Faaliyet Raporu KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867577

Kap İlanı
10/08/2020, Bağımsız Denetim Raporu (30/06/2020) KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867574

 

 

Kap İlanı

08/06/2020, Bağımsız Denetim Kuruluşu tescili KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849796

 

 

Kap Dökümanları

94- TRFSUVYA2016 Bono ihraç
95- TRFSUVY62119 Bono ihraç
96- TRFSUVY62010 Bono itfası
98- İhraç Belgesi ve Başvuru Formu

 

Kap İlanı

22/05/2020, Genel kurul toplantı tutanağı KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846598

 

Kap İlanı

15/05/2020, Genel kurul bildirimi KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845407

 

Kap İlanı

07/05/2020, Yönetim kurulu üye değişikliği KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843363

 

İtfa Duyurusu

26/02/2020 tarihli 1 adet bono itfası.
https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/821766

 

İhraç Duyurusu

1 adet bono ihracı.
https://www.kap.org.tr/tr/BildirimPdf/821768

 

Kap İlanı

27/02/2020, Sorumluluk Beyanı KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822275

 

Kap İlanı

27/02/2020, Faaliyet Raporu KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822274

 

Kap İlanı

27/02/2020, Bağımsız Denetim Raporu (31/12/2019 KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822273

 

Kap İlanı

17/02/2020 ,Şirketin 20.000.000,00 TL olan sermayesinin 30.000.000,00 TL' na çıkartılmasının ve Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i Başlıklı 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafınca verilen izin gereği tadil edilmesi ile ilgili yapılan Olağanüstü Genel Kurul T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 17/02/2020 tarih ve 38988 sayılı evrakıyla tescil edilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819460

 

Kap İlanı

12/02/2020 ,Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817679

 

Kap İlanı

07/02/2020 ,Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12/02/2020 tarihinde Çarşamba günü yapılacaktır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817609

 

Kap İlanı

03/02/2019, Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 101.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yapılan başvurumuz, SPK tarafından 30/01/2020 tarih ve 8/140 sayılı karar ile onaylanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Eki ektedir. Onaylanan İhraç Tavanı:101.000.000 TL İlk etapta onaylanan ihraç belgesi tavanı:81.000.000 TL 20.000.000 TL lik kısma ilişkin onaylı ihraç Belge/Belgelerinin ise ilgili kısmın itfasına ilişkin tevşik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi koşulu ile teslim edilmesine karar verilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816774

 

Kap İlanı

15/01/2019, tarihi itibariyle İhraç başvurusuna ilişkin evraklar Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812850

 

Kap İlanı

24/12/2019, Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804946

 

Kap İlanı

18/12/2019 ,Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804162

 

Kap İlanı

17/12/2019,Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18/12/2019 tarihinde Çarşamba günü yapılacaktır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803909

 

Bono İtfası

05/12/2019 , Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli TRFSUVYA1919 ISIN Kodlu: 23.310.900,- TL tutarlı iskontolu finansman bonosu itfa işlemi gerçekleşmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802032

 

Finansman Bonosu İhraç bildirimi

05/12/2019 , Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara 183 gün vadeli TRFSUVY62010 ISIN kodlu : 10.892.100,-TL tutarlı iskontolu finansman bonosu ihracı gerçekleşmiştir. Finansman Bonosunun vade başlangıç tarihi 05 Aralık 2019 , itfa tarihi 05 Haziran 2020'dir
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802040

 

Kredi Derecelendirme Notu

JCR Eurasia Rating firması tarafından şirketimiz hakkında hazırlanan 22/10/2019 tarihli kredi derecelendirme raporunda  yer alan Uluslararası Yabancı Para ve Türk Parası Notları yeniden belirlenerek, teyit edilen diğer notlarıyla birlikte ekte sunulmuştur. Bu şekilde yeniden belirlenen derecelendirme notları, klasik not indirimi değil, global notlar ile ulusal notların konjonktüre uyumlulaştırma kapsamında metodolojik olarak yeniden eşleştirilmesidir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799945

 

Bono İtfası

 
21/11/2019 , Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara satışı yapılan  90 gün vadeli TRSSUVYK1917 Kodlu bononun 20.000.000,-TL ödemesi gerçekleşmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799931

 

Kap İlanı

Finansman Bonosu İhraç Bildirimi

20/11/2019 , Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara 90 gün vadeli TRFSUVY22014 ISIN Kodlu: 20.797.000,- TL tutarlı iskontolu finansman bonosu ihracı 1211/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 20 Kasım 2019 olup, itfa tarihi 26 Şubat 2020’dir.

 

Kredi Derecelendirme Notu

JCR Eurasia Rating, Sümer Varlık Yönetim A.Ş. ve ‘Tahvil İhracı Nakit Akımlarının' periyodik gözden geçirme sürecinde Uzun ve Kısa Vadeli Ulusal Notlarını ‘A- (Trk)' ve ‘A-1 (Trk)' olarak teyit etti, notlara ilişkin görünümleri ise ‘Stabil' olarak belirledi.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794247

 

Kap İlanı

04/10/2019, Şirketimiz adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cd. No:124 Özsezen İş Merkezi B Blok K:1-2-3 Şişli İstanbul olarak değişmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790146

 

Kap İlanı

05/09/2019, 28/08/2019 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 05/09/ 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/786025

 

Kap İlanı

05.09.2019 Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararı gereği, tek pay sahibi Asv Holding A.Ş.'ye geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 2,000,000.-TL kar payı ve 2019 yılı karından karşılanmak üzere 1,500,000.-TL kar payı avansı ödemesi yapılmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/785880

 

Kap İlanı
6.Kupon ve anapara itfa ödemesi

04/09/2019, Şirketimiz tarafından 06/03/2018 tarihinde ihraç edilmiş olan 546 gün vadeli TRSSUVY91913 ISIN Kodlu tahvilin 12.000.000.-TL anapara ve 825.599,99 TL 6. Kupon Faiz ödemesi yapılmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/785535

 

Kap İlanı

28/08/2019 ,Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/784601

 

Finansman Bonosu İhraç bildirimi

23/08/2019 , Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara 90 gün vadeli TRFSUVYK1917 ISIN Kodlu: 20.000.000,- TL tutarlı iskontolu finansman bonosu ihracı 23/08/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 23 Haziran 2019 olup, itfa tarihi 21 Kasım 2019’dur.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/783853

 

Kap İlanı

07/08/2019, Sorumluluk Beyanı KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780501

 

Kap İlanı

07/08/2019, Faaliyet Raporu KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780579

 

Kap İlanı

07/08/2019, Bağımsız Denetim Raporu (30/06/2019) KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780571

 

Kap İlanı
Finansman Bonosu İhraç bildirimi

13/06/2019, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli TRFSUVYA1919 ISIN Kodlu: 23.310.900,- TL tutarlı iskontolu finansman bonosu ihracı 12/06/2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 13 Haziran 2019 olup, itfa tarihi 05 Aralık 2019’dur.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767967

 

Kap İlanı
Finansman Bonosu İhraç Bildirimi

11/06/2019, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli TRFSUVY61913 ISIN Kodlu: 11.500.000,- TL tutarlı iskontolu finansman bonusunun itfası gerçekleimiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767557

 

5.Kupon Ödemesi

31/05/2019, Şirketimiz tarafından 06/03/2018 tarihinde ihraç edilmiş olan 546 gün vadeli TRSSUVY91913 ISIN Kodlu 12.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 5. Kupon Faiz Ödemesi 670.999,99 TL olarak yapılmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767083

 

6. Kupon Faiz Bildirimi

31/05/2019, TRSSUVY91913 ISIN Kodlu tahvilin 6. kupon dönem faizi %6,88 yıllık basit faizi %27,6 yıllık bileşik faizi %30,59 olarak belirlenmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/767061

 

Kap İlanı

23/05/2019 Görevinden ayrılan Serhat Kutlu’nun yerine Sinan Çam Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmıştır atanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/765484

 

Kap İlanı

17/05/2019 Kar Payı Ödemesi Bildirimi KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764537

 

Kap İlanı

08/05/2019 Görevinden ayrılan Kenan Doğanyiğit’in yerine Vakkas Altınbaş Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762004

 

Kap ilanı

2019 yılı faaliyet dönemi için yapılan Olağan genel Kurul toplantısında Bağımsız Denetçi olar KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin tesciline ait Ticaret Sicili Gazetesi 02/05/2019 tarih ve 9820 sayı ile yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761010

 

Kap ilanı

26/04/2019, Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758257

 

Kap ilanı

26/04/2019, 2019 faaliyet yılı İçin KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Bağımsız Denetçi olarak seçilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758258

 

Kap ilanı

15/04/2019 ,Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı 19/04/2019 tarihinde yapılacaktır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756056

 

Kap ilanı

25/03/2019, Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurt içinde, 75.000.000.- TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yapılan başvurumuz, SPK tarafından 21/03/2019 tarih ve 18/397 sayılı karar ile onaylanmıştır
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749581

 

Kap ilanı
4.Kupon ödemesi
06/03/2019, Şirketimiz tarafından 06/03/2018 tarihinde ihraç edilmiş olan 546 gün vadeli TRSSUVY91913 ISIN Kodlu 12.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 4. Kupon Faiz Ödemesi 707.999,99 TL olarak yapılmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745520

 
Kap İlanı

5. Kupon Faiz Bildirimi
05/03/2019, TRSSUVY91913 ISIN Kodlu tahvilin 5. kupon dönem faizi %5,59 yıllık basit faizi %22,42
yıllık bileşik faizi %24,38 olarak belirlenmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745066

 

Kap İlanı

01/03/2019 Bağımsız Denetim Raporu
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744059


Kap İlanı
01/03/2019 Sorumluluk Beyanı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744077

Kap İlanı

01/03/2019 Bağımsız Denetim Raporu

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744059

Kap İlanı

01/03/2019 Sorumluluk Beyanı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744077

Kap İlanı

01/03/2019 Faaliyet Raporu

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744069

Kap İlanı

20/02/2019 tarihi itibariyle İhraç başvurusuna ilişkin evraklar Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741055

Kap İlanı

15/02/2019, Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740136

Kap İlanı

15/02/2019,Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740129

Kap İlanı

12/02/2019,Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15/02/2019 tarihinde Cuma günü yapılacaktır. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739341

Kap İlanı

Finansman Bonosu İhraç bildirimi

18/12/2018, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli TRFSUVY61913 ISIN Kodlu: 11.500.000,- TL tutarlı iskontolu finansman bonosu ihracı 17/12/2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 18 Aralık  2018 olup, itfa tarihi 11/06/2019’dur.”

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/725258

3.Kupon ödemesi

05/12/2018, Şirketimiz tarafından 06/03/2018 tarihinde ihraç edilmiş olan 546 gün vadeli TRSSUVY91913 ISIN Kodlu 12.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 3. Kupon Faiz Ödemesi 818.399,99 TL olarak yapılmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/723044

4. Kupon Faiz Bildirimi

04/12/2018, TRSSUVY91913 ISIN Kodlu tahvilin 4. kupon dönem faizi %5,90 yıllık basit faizi %23,66 yıllık bileşik faizi %25,85 olarak belirlenmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/722833

 

Kap İlanı

15/11/2018, Kar Payı Ödemesi Bildirimi  KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720242

Kredi Derecelendirme Notu

01/11/2018, JCR Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+ (Trk)' seviyesinden ‘A- (Trk)' düzeyine, Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-2 (Trk)'ten ‘A-1 (Trk)'ye yükseltmiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717014

 

2.Kupon ödemesi

05/09/2018, Şirketimiz tarafından 06/03/2018 tarihinde ihraç edilmiş olan 546 gün vadeli TRSSUVY91913 ISIN Kodlu 12.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 2. Kupon ödemesi 643.199,99 TL olarak yapılmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/706510

3.Kupon Faiz Bildirimi

04/09/2018, TRSSUVY91913 ISIN Kodlu tahvilin 3. kupon dönem faizi %6,82, yıllık basit faizi %27,35 yıllık bileşik faizi %30,29 olarak belirlenmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/706303

Kredi Derecelendirme Notu

17/082018, Japan  Credit Rating Agency, Ltd.  (JCR), Türkiye  Cumhuriyeti'nin ülke notlarının gözden geçirilmesi  sürecinde, 14.08.2018  tarihli raporuyla kısa ve uzun vadeli uluslararası ve ülke not görünümlerini ‘BBB-/Stabil'den ‘BBB-/Negatif' seviyesine revize etmiştir. Bu duruma dayalı olarak Şirket'imizin Uzun ve Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notu görünümleri de "Stabil"den " Negatif"'e revize edilmiştir. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704635

Kap İlanı

09/08/2018, Sorumluluk Beyanı  KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702190

 

Kap İlanı

09/08/2018, Faaliyet Raporu  KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702189

Kap İlanı

09/08/2018, Bağımsız Denetim Raporu (30/06/2018) KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702186

1.Kupon ödemesi

06/06/2018 Şirketimiz tarafından 06/03/2018 tarihinde ihraç edilmiş olan 546 gün vadeli TRSSUVY91913 ISIN Kodlu 12.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 1. Kupon ödemesi 523.199,99 TL olarak yapılmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687325

2.Kupon Faiz Bildirimi

05/06/2018, TRSSUVY91913 ISIN Kodlu tahvilin 2. kupon dönem faizi %5,36, yıllık basit faizi %21,50, yıllık bileşik faizi %23,30 olarak belirlenmiştir

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687131

 

Kap İlanı

31/05/2018, Kar Payı Ödemesi Bildirimi  KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686373

Kap İlanı

03/04/2018, Şirket Bilgi Formu KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672917

Kap İlanı

29/03/2018, Kar Dağıtım Tablosu KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671241

Kap İlanı

28/03/2018, Genel Kurul Toplantı Tutanağı KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670991

 

Kap İlanı

22/03/2018, Genel Kurul Bildirimi  KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669883

 

Kap İlanı

15/03/2018, Sorumluluk Beyanı  KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668808

Kap İlanı

15/03/2018, Faaliyet Raporu  KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668807

 

Kap İlanı

15/03/2018, Bağımsız Denetim Raporu (31/12/2017) KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668803

 

Kap İlanı

08/03/2018, Bağımsız Denetim Raporu (30/06/2018) KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667088

Kap İlanı

07/03/2018, Şirket Genel bilgi Formu  KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666703

 

Kap İlanı

07/03/2018,  “Sümer Varlık yönetimi A.Ş.’nin 12.000.000-TL nominal değerli 546 gün  vadeli tahvillerinin satışı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 06 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 07 Mart 2018 olup, itfa tarihi 04/09/2019’dur.”

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666606

Kap İlanı

07/03/2018, Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması  KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666465

Kap İlanı

07/03/2018, MKK Üyeliği KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666441

Kap İlanı

14/02/2018, 07/03/2018, Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde,  50.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin  nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yapılan  başvurumuz, SPK tarafından 01/02/2018 tarih ve 5/143 sayılı karar ile onaylanmıştır

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659904

Kap İlanı

14/02/2018, Şirketimizin Esas sözleşmesi Kap’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659903

 

Kap İlanı

5. Kupon Faiz Bildirimi

05/03/2019, TRSSUVY91913 ISIN Kodlu tahvilin 5. kupon dönem faizi %5,59 yıllık basit faizi %22,42 yıllık bileşik faizi %24,38 olarak belirlenmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745066 


Kap İlanı
01/03/2019 Faaliyet Raporu
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744069


Kap İlanı
20/02/2019 tarihi itibariyle İhraç başvurusuna ilişkin evraklar Sermaye Piyasası Kuruluşuna
gönderilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741055


Kap İlanı
15/02/2019, Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740136


Kap İlanı
15/02/2019,Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740129


Kap İlanı
12/02/2019,Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15/02/2019
tarihinde Cuma günü yapılacaktır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739341


Kap İlanı
Finansman Bonosu İhraç bildirimi
18/12/2018, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara 175 gün
vadeli TRFSUVY61913 ISIN Kodlu: 11.500.000,- TL tutarlı iskontolu finansman bonosu ihracı
17/12/2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 18 Aralık 2018
olup, itfa tarihi 11/06/2019’dur.”
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/725258


3.Kupon ödemesi
05/12/2018, Şirketimiz tarafından 06/03/2018 tarihinde ihraç edilmiş olan 546 gün vadeli
TRSSUVY91913 ISIN Kodlu 12.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 3. Kupon Faiz Ödemesi
818.399,99 TL olarak yapılmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/723044

4. Kupon Faiz Bildirimi
04/12/2018, TRSSUVY91913 ISIN Kodlu tahvilin 4. kupon dönem faizi %5,90 yıllık basit faizi
%23,66 yıllık bileşik faizi %25,85 olarak belirlenmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/722833

 

Kap İlanı
15/11/2018, Kar Payı Ödemesi Bildirimi KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720242


Kredi Derecelendirme Notu
01/11/2018, JCR Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme
sürecinde Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir
kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+ (Trk)' seviyesinden ‘A-
(Trk)' düzeyine, Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-2 (Trk)'ten ‘A-1 (Trk)'ye yükseltmiş ve söz
konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717014

2.Kupon ödemesi
05/09/2018, Şirketimiz tarafından 06/03/2018 tarihinde ihraç edilmiş olan 546 gün vadeli
TRSSUVY91913 ISIN Kodlu 12.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 2. Kupon ödemesi
643.199,99 TL olarak yapılmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/706510


3.Kupon Faiz Bildirimi
04/09/2018, TRSSUVY91913 ISIN Kodlu tahvilin 3. kupon dönem faizi %6,82, yıllık basit faizi
%27,35 yıllık bileşik faizi %30,29 olarak belirlenmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/706303


Kredi Derecelendirme Notu
17/082018, Japan  Credit Rating Agency, Ltd.  (JCR), Türkiye  Cumhuriyeti'nin ülke notlarının
gözden geçirilmesi  sürecinde, 14.08.2018  tarihli raporuyla kısa ve uzun vadeli uluslararası
ve ülke not görünümlerini ‘BBB-/Stabil'den ‘BBB-/Negatif' seviyesine revize etmiştir. Bu
duruma dayalı olarak Şirket'imizin Uzun ve Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel
Para Notu görünümleri de "Stabil"den " Negatif"'e revize edilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704635


Kap İlanı
09/08/2018, Sorumluluk Beyanı KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702190

 

Kap İlanı
09/08/2018, Faaliyet Raporu KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702189


Kap İlanı
09/08/2018, Bağımsız Denetim Raporu (30/06/2018) KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702186


1.Kupon ödemesi
06/06/2018 Şirketimiz tarafından 06/03/2018 tarihinde ihraç edilmiş olan 546 gün vadeli
TRSSUVY91913 ISIN Kodlu 12.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 1. Kupon ödemesi
523.199,99 TL olarak yapılmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687325


2.Kupon Faiz Bildirimi
05/06/2018, TRSSUVY91913 ISIN Kodlu tahvilin 2. kupon dönem faizi %5,36, yıllık basit faizi
%21,50, yıllık bileşik faizi %23,30 olarak belirlenmiştir
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687131


Kap İlanı
31/05/2018, Kar Payı Ödemesi Bildirimi KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686373


Kap İlanı
03/04/2018, Şirket Bilgi Formu KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672917


Kap İlanı
29/03/2018, Kar Dağıtım Tablosu KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671241


Kap İlanı
28/03/2018, Genel Kurul Toplantı Tutanağı KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670991

Kap İlanı
22/03/2018, Genel Kurul Bildirimi KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669883

Kap İlanı
15/03/2018, Sorumluluk Beyanı KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668808


Kap İlanı
15/03/2018, Faaliyet Raporu KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668807

Kap İlanı
15/03/2018, Bağımsız Denetim Raporu (31/12/2017) KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668803

Kap İlanı
08/03/2018, Bağımsız Denetim Raporu (30/06/2018) KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667088


Kap İlanı
07/03/2018, Şirket Genel bilgi Formu KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666703


Kap İlanı
07/03/2018, “Sümer Varlık yönetimi A.Ş.’nin 12.000.000-TL nominal değerli 546 gün vadeli
tahvillerinin satışı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 06 Mart 2018 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 07 Mart 2018 olup, itfa tarihi
04/09/2019’dur.”
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666606


Kap İlanı
07/03/2018, Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666465


Kap İlanı
07/03/2018, MKK Üyeliği KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666441


Kap İlanı
14/02/2018, 07/03/2018, Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde,  50.000.000 TL tutara
kadar, halka arz edilmeksizin  nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı
konusunda  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yapılan  başvurumuz, SPK tarafından
01/02/2018 tarih ve 5/143 sayılı karar ile onaylanmıştır
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659904

Kap İlanı
14/02/2018, Şirketimizin Esas sözleşmesi Kap’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659903

Sümer Varlık
info@sumervarlik.com