Kredi yapılandırmasına ihtiyaç duyan firmalara veya yasal takip süreci başlatılmış borçlu firmalara;

  • Bankalar ile diğer mali ve finansal kurumlar ile ilişkilerini yöneterek
  • Firmaların ve bankaların mutabık kaldığı çözümler yaratarak
  • Faaliyet konularına odaklanmalarını sağlayacak mental ve finansal koşullara ulaşmalarına destek vererek alternatif çözümler üreterek, bankalar ile diğer mali ve finansal kuruluşlar nezdindeki borçların yeniden yapılandırılması konusunda danışmanlık ve aracılık hizmeti vererek,

toplam kalite ve verimliliğin artmasına katkı sağlama yönünde destek vermeyi hedefliyoruz.

Sümer Varlık
info@sumervarlik.com