Bankalar ve finans kurumları, takip hesaplarına aldıkları kredileri bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı satmayı tercih etmektedirler. Bankaların kaynak, zaman ve enerji harcamak istemedikleri bu krediler düzenlenen ihaleler yolu ile Varlık Yönetim Şirketleri’ne satılmaktadır.

Varlık yönetim şirketimiz almış olduğu portföylerde, banka ve finans kurumlarından devir alınan alacaklarla ilgili olarak borçluları her şeyden önce müşteri olarak değerlendirmekte, onlara uygun çözüm alternatifleri üretmekte ve her müşterinin ödeme gücüne göre indirim ve vade tanıyan deneyimli uzman kadrolarından oluşturduğu ÇÖZÜM MERKEZİ bünyesinde hem müşterinin hem de şirketimizin menfaatlerinin buluştuğu çözümler ortaya koyabilmektedir.

Varlık yönetim şirketimiz kuruluşundan itibaren beş yıl süre ile vergi ve harç istisnasına sahiptir. Bu nedenle şirketimizin, müşterilerine, banka ve finans kurumlarına nazaran daha uygun çözümler üretme imkânı bulunmaktadır.

Diğer bir hizmetimiz de finansal kuruluşların en iyi çözüm ortağı olarak; gerektiğinde alacaklı finansal kuruluşlar ile borçlu şirketleri bir araya getirmek, şirketlere kurumsal ve finansal yeniden yapılandırma alanında danışmanlık hizmeti vermek ve çok taraflı yeniden yapılandırma anlaşmalarına aracılık etmektir.

Sümer Varlık
info@sumervarlik.com