Bankalar ile diğer mali ve finansal kurumların alacaklarının ve diğer varlıklarının satın alınması, borçlulardan tahsil edilmesi ve yeniden yapılandırılması, teminatların nakde çevrilmesi yönünde faaliyet göstermekteyiz. Amacımız hızlı tahsilat politikasını ve verimliliği öne çıkartarak finansal kuruluşlar ile borçlular arasında köprü hizmeti görmek ve tüm tarafların memnun kaldığı iş çözümleri üretmektir.

Sümer Varlık
info@sumervarlik.com