Kap ilanı

2019 yılı faaliyet dönemi için yapılan Olağan genel Kurul toplantısında Bağımsız Denetçi olar KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin tesciline ait Ticaret Sicili Gazetesi 02/05/2019 tarih ve 9820 sayı ile yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761010

Kap ilanı

26/04/2019, Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758257

Kap ilanı

26/04/2019, 2019 faaliyet yılı İçin KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Bağımsız Denetçi olarak seçilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/758258

Kap ilanı

15/04/2019 ,Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı 19/04/2019 tarihinde yapılacaktır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756056

Kap ilanı

25/03/2019, Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurt içinde, 75.000.000.- TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yapılan başvurumuz, SPK tarafından 21/03/2019 tarih ve 18/397 sayılı karar ile onaylanmıştır
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749581

 
Kap ilanı
4.Kupon ödemesi
06/03/2019, Şirketimiz tarafından 06/03/2018 tarihinde ihraç edilmiş olan 546 gün vadeli TRSSUVY91913 ISIN Kodlu 12.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 4. Kupon Faiz Ödemesi 707.999,99 TL olarak yapılmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745520
 
Kap İlanı

5. Kupon Faiz Bildirimi
05/03/2019, TRSSUVY91913 ISIN Kodlu tahvilin 5. kupon dönem faizi %5,59 yıllık basit faizi %22,42
yıllık bileşik faizi %24,38 olarak belirlenmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745066

 

Kap İlanı

01/03/2019 Bağımsız Denetim Raporu
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744059


Kap İlanı
01/03/2019 Sorumluluk Beyanı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744077

Kap İlanı

01/03/2019 Bağımsız Denetim Raporu

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744059

Kap İlanı

01/03/2019 Sorumluluk Beyanı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744077

Kap İlanı

01/03/2019 Faaliyet Raporu

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744069

Kap İlanı

20/02/2019 tarihi itibariyle İhraç başvurusuna ilişkin evraklar Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741055

Kap İlanı

15/02/2019, Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740136

Kap İlanı

15/02/2019,Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740129

Kap İlanı

12/02/2019,Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15/02/2019 tarihinde Cuma günü yapılacaktır. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739341

Kap İlanı

Finansman Bonosu İhraç bildirimi

18/12/2018, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara 175 gün vadeli TRFSUVY61913 ISIN Kodlu: 11.500.000,- TL tutarlı iskontolu finansman bonosu ihracı 17/12/2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 18 Aralık  2018 olup, itfa tarihi 11/06/2019’dur.”

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/725258

3.Kupon ödemesi

05/12/2018, Şirketimiz tarafından 06/03/2018 tarihinde ihraç edilmiş olan 546 gün vadeli TRSSUVY91913 ISIN Kodlu 12.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 3. Kupon Faiz Ödemesi 818.399,99 TL olarak yapılmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/723044

4. Kupon Faiz Bildirimi

04/12/2018, TRSSUVY91913 ISIN Kodlu tahvilin 4. kupon dönem faizi %5,90 yıllık basit faizi %23,66 yıllık bileşik faizi %25,85 olarak belirlenmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/722833

 

Kap İlanı

15/11/2018, Kar Payı Ödemesi Bildirimi  KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720242

Kredi Derecelendirme Notu

01/11/2018, JCR Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+ (Trk)' seviyesinden ‘A- (Trk)' düzeyine, Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-2 (Trk)'ten ‘A-1 (Trk)'ye yükseltmiş ve söz konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717014

 

2.Kupon ödemesi

05/09/2018, Şirketimiz tarafından 06/03/2018 tarihinde ihraç edilmiş olan 546 gün vadeli TRSSUVY91913 ISIN Kodlu 12.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 2. Kupon ödemesi 643.199,99 TL olarak yapılmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/706510

3.Kupon Faiz Bildirimi

04/09/2018, TRSSUVY91913 ISIN Kodlu tahvilin 3. kupon dönem faizi %6,82, yıllık basit faizi %27,35 yıllık bileşik faizi %30,29 olarak belirlenmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/706303

Kredi Derecelendirme Notu

17/082018, Japan  Credit Rating Agency, Ltd.  (JCR), Türkiye  Cumhuriyeti'nin ülke notlarının gözden geçirilmesi  sürecinde, 14.08.2018  tarihli raporuyla kısa ve uzun vadeli uluslararası ve ülke not görünümlerini ‘BBB-/Stabil'den ‘BBB-/Negatif' seviyesine revize etmiştir. Bu duruma dayalı olarak Şirket'imizin Uzun ve Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notu görünümleri de "Stabil"den " Negatif"'e revize edilmiştir. 

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704635

Kap İlanı

09/08/2018, Sorumluluk Beyanı  KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702190

 

Kap İlanı

09/08/2018, Faaliyet Raporu  KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702189

Kap İlanı

09/08/2018, Bağımsız Denetim Raporu (30/06/2018) KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702186

1.Kupon ödemesi

06/06/2018 Şirketimiz tarafından 06/03/2018 tarihinde ihraç edilmiş olan 546 gün vadeli TRSSUVY91913 ISIN Kodlu 12.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 1. Kupon ödemesi 523.199,99 TL olarak yapılmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687325

2.Kupon Faiz Bildirimi

05/06/2018, TRSSUVY91913 ISIN Kodlu tahvilin 2. kupon dönem faizi %5,36, yıllık basit faizi %21,50, yıllık bileşik faizi %23,30 olarak belirlenmiştir

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687131

 

Kap İlanı

31/05/2018, Kar Payı Ödemesi Bildirimi  KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686373

Kap İlanı

03/04/2018, Şirket Bilgi Formu KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672917

Kap İlanı

29/03/2018, Kar Dağıtım Tablosu KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671241

Kap İlanı

28/03/2018, Genel Kurul Toplantı Tutanağı KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670991

 

Kap İlanı

22/03/2018, Genel Kurul Bildirimi  KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669883

 

Kap İlanı

15/03/2018, Sorumluluk Beyanı  KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668808

Kap İlanı

15/03/2018, Faaliyet Raporu  KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668807

 

Kap İlanı

15/03/2018, Bağımsız Denetim Raporu (31/12/2017) KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668803

 

Kap İlanı

08/03/2018, Bağımsız Denetim Raporu (30/06/2018) KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667088

Kap İlanı

07/03/2018, Şirket Genel bilgi Formu  KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666703

 

Kap İlanı

07/03/2018,  “Sümer Varlık yönetimi A.Ş.’nin 12.000.000-TL nominal değerli 546 gün  vadeli tahvillerinin satışı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 06 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 07 Mart 2018 olup, itfa tarihi 04/09/2019’dur.”

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666606

Kap İlanı

07/03/2018, Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması  KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666465

Kap İlanı

07/03/2018, MKK Üyeliği KAP’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666441

Kap İlanı

14/02/2018, 07/03/2018, Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde,  50.000.000 TL tutara kadar, halka arz edilmeksizin  nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yapılan  başvurumuz, SPK tarafından 01/02/2018 tarih ve 5/143 sayılı karar ile onaylanmıştır

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659904

Kap İlanı

14/02/2018, Şirketimizin Esas sözleşmesi Kap’ta yayınlanmıştır.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659903

 

Kap İlanı

5. Kupon Faiz Bildirimi

05/03/2019, TRSSUVY91913 ISIN Kodlu tahvilin 5. kupon dönem faizi %5,59 yıllık basit faizi %22,42 yıllık bileşik faizi %24,38 olarak belirlenmiştir.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745066 


Kap İlanı
01/03/2019 Faaliyet Raporu
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744069


Kap İlanı
20/02/2019 tarihi itibariyle İhraç başvurusuna ilişkin evraklar Sermaye Piyasası Kuruluşuna
gönderilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741055


Kap İlanı
15/02/2019, Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Bildirimi
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740136


Kap İlanı
15/02/2019,Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/740129


Kap İlanı
12/02/2019,Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15/02/2019
tarihinde Cuma günü yapılacaktır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739341


Kap İlanı
Finansman Bonosu İhraç bildirimi
18/12/2018, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla nitelikli yatırımcılara 175 gün
vadeli TRFSUVY61913 ISIN Kodlu: 11.500.000,- TL tutarlı iskontolu finansman bonosu ihracı
17/12/2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 18 Aralık 2018
olup, itfa tarihi 11/06/2019’dur.”
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/725258


3.Kupon ödemesi
05/12/2018, Şirketimiz tarafından 06/03/2018 tarihinde ihraç edilmiş olan 546 gün vadeli
TRSSUVY91913 ISIN Kodlu 12.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 3. Kupon Faiz Ödemesi
818.399,99 TL olarak yapılmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/723044

4. Kupon Faiz Bildirimi
04/12/2018, TRSSUVY91913 ISIN Kodlu tahvilin 4. kupon dönem faizi %5,90 yıllık basit faizi
%23,66 yıllık bileşik faizi %25,85 olarak belirlenmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/722833

 

Kap İlanı
15/11/2018, Kar Payı Ödemesi Bildirimi KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/720242


Kredi Derecelendirme Notu
01/11/2018, JCR Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme
sürecinde Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir
kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+ (Trk)' seviyesinden ‘A-
(Trk)' düzeyine, Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ise ‘A-2 (Trk)'ten ‘A-1 (Trk)'ye yükseltmiş ve söz
konusu notlara ilişkin görünümleri ‘Stabil' olarak belirlemiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717014

2.Kupon ödemesi
05/09/2018, Şirketimiz tarafından 06/03/2018 tarihinde ihraç edilmiş olan 546 gün vadeli
TRSSUVY91913 ISIN Kodlu 12.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 2. Kupon ödemesi
643.199,99 TL olarak yapılmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/706510


3.Kupon Faiz Bildirimi
04/09/2018, TRSSUVY91913 ISIN Kodlu tahvilin 3. kupon dönem faizi %6,82, yıllık basit faizi
%27,35 yıllık bileşik faizi %30,29 olarak belirlenmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/706303


Kredi Derecelendirme Notu
17/082018, Japan  Credit Rating Agency, Ltd.  (JCR), Türkiye  Cumhuriyeti'nin ülke notlarının
gözden geçirilmesi  sürecinde, 14.08.2018  tarihli raporuyla kısa ve uzun vadeli uluslararası
ve ülke not görünümlerini ‘BBB-/Stabil'den ‘BBB-/Negatif' seviyesine revize etmiştir. Bu
duruma dayalı olarak Şirket'imizin Uzun ve Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel
Para Notu görünümleri de "Stabil"den " Negatif"'e revize edilmiştir.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/704635


Kap İlanı
09/08/2018, Sorumluluk Beyanı KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702190

 

Kap İlanı
09/08/2018, Faaliyet Raporu KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702189


Kap İlanı
09/08/2018, Bağımsız Denetim Raporu (30/06/2018) KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702186


1.Kupon ödemesi
06/06/2018 Şirketimiz tarafından 06/03/2018 tarihinde ihraç edilmiş olan 546 gün vadeli
TRSSUVY91913 ISIN Kodlu 12.000.000.-TL tutarındaki tahvilin 1. Kupon ödemesi
523.199,99 TL olarak yapılmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687325


2.Kupon Faiz Bildirimi
05/06/2018, TRSSUVY91913 ISIN Kodlu tahvilin 2. kupon dönem faizi %5,36, yıllık basit faizi
%21,50, yıllık bileşik faizi %23,30 olarak belirlenmiştir
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687131


Kap İlanı
31/05/2018, Kar Payı Ödemesi Bildirimi KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686373


Kap İlanı
03/04/2018, Şirket Bilgi Formu KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672917


Kap İlanı
29/03/2018, Kar Dağıtım Tablosu KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671241


Kap İlanı
28/03/2018, Genel Kurul Toplantı Tutanağı KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/670991

Kap İlanı
22/03/2018, Genel Kurul Bildirimi KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/669883

Kap İlanı
15/03/2018, Sorumluluk Beyanı KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668808


Kap İlanı
15/03/2018, Faaliyet Raporu KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668807

Kap İlanı
15/03/2018, Bağımsız Denetim Raporu (31/12/2017) KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668803

Kap İlanı
08/03/2018, Bağımsız Denetim Raporu (30/06/2018) KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/667088


Kap İlanı
07/03/2018, Şirket Genel bilgi Formu KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666703


Kap İlanı
07/03/2018, “Sümer Varlık yönetimi A.Ş.’nin 12.000.000-TL nominal değerli 546 gün vadeli
tahvillerinin satışı nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle 06 Mart 2018 tarihinde
gerçekleştirilmiştir. Tahvillerin vade başlangıç tarihi 07 Mart 2018 olup, itfa tarihi
04/09/2019’dur.”
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666606


Kap İlanı
07/03/2018, Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666465


Kap İlanı
07/03/2018, MKK Üyeliği KAP’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/666441


Kap İlanı
14/02/2018, 07/03/2018, Şirketimizin Türk Lirası cinsinden yurtiçinde,  50.000.000 TL tutara
kadar, halka arz edilmeksizin  nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı
konusunda  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yapılan  başvurumuz, SPK tarafından
01/02/2018 tarih ve 5/143 sayılı karar ile onaylanmıştır
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659904

Kap İlanı
14/02/2018, Şirketimizin Esas sözleşmesi Kap’ta yayınlanmıştır.
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/659903

Sümer Varlık
info@sumervarlik.com